powerbox

Partneři

Famous BMW magazine

Ingkonto.eu

Xenony a bixenony

Autodíly a oleje Prostějov

Chiptuning - kvalitní chiptuningový úpravce, jako jeden z mála...

Zájezdy - last minute zájezdy, cestovatelský portál zájezdář.cz

Záruka na powerbox je 24 měsíců od data prodeje, přičemž jako záruční list je uplatněn prodejní doklad (faktura).

 

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky  platné od 1.8.2009, které jsou v souladu s § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.I. PŘEDMĚT PRODEJE A ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Předmětem prodeje je zboží označené jako POWERBOX uvedené v nabídkovém materiálu prodejce (dále jen "dodavatel").

Objednání zboží je možné prostřednictvím internetových stránek www.powerbox.cz, nebo telefonicky na tel. čísle. +420 774 03 40 14. Každá objednávka musí obsahovat: detailní specifikaci vozu, který má být upraven zařízením POWERBOX, fakturační údaje a kontaktní informace odběratele.II. CENA A SLEVA

Cena veškerého zboží dodávaného dodavatelem je uveřejněna na internetových stránkách www.powerbox.cz/ceniky.html Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu doporučené maloobchodní ceny, která musí být vždy uvedena na internetových stránkách dodavatele.III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží dodávané pod obchodním názvem POWERBOX je hrazeno dle domluvy - při instalaci, či úhradou dobírky při zaslání zboží přepravní službou.IV. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůty se pohybují do 3 pracovních dnů od data objednávky v závislosti na rozsahu a struktuře objednávky. V případě, že odběratel objedná zboží, které není dočasně skladem u dodavatele, má dodavatel povinnost o tomto neprodleně informovat odběratele. Dopravu zboží zajišťuje najmutá přepravní služba, obvykle Česká Pošta s.p.V. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

Při převzetí zboží je odběratel povinen provést kontrolu předmětu dodávky.

Dodavatel je ve smyslu platných předpisů odpovědný za skryté vady a funkčnost a to po dobu 24 měsíců, pokud není záruční lhůta výslovně stanovena záručním listem na dobu jinou. Řádně vyplněný záruční list je podmínkou pro uznání případné pozdější reklamace.

Reklamace musí být vždy uplatněna s uvedením specifikace reklamovaného zboží. A to popisem závady a kopií daňového dokladu, který prokazuje datum nákupu.

Při jakékoliv poruše vozidla, která je nebo by mohla být způsobena zařízením POWERBOX, má odběratel o tomto povinnost neprodleně informovat dodavatele za účelem pomoci – asistence při řešení potíží se zařízením POWERBOX nebo vzniklých následků.

Zařízení POWERBOX není způsobilé pro provoz v motorových vozidlech na území ČR, jelikož zařízení POWERBOX není homologováno certifikátem 8SD. Vyjímku tvoří část zařízení, prodávaných pod značkou Küberl, jenž ve většině případů obsahuje homologaci TÜV. O této skutečnosti je zákazník předem informován.

Dodavatel rovněž neodpovídá za mechanické vady na zařízení POWERBOX vzniklé neodborným používáním nebo úmyslným poškozováním výrobku.

Reklamace se rovněž nevztahuje na zařízení POWERBOX, které jeví známky násilného vniknutí a poškození.

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií Odstoupení od kupní smlouvy.
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na 1) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 2) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní a dodací podmínky se dále řídí obchodním zákoníkem ČR a všemi jeho dodatky.

 
design: joomlamarket.de